PV tablice

Vrednovanje

POSTUPANJA KOD UVOZA I VREDNOVANJA OLDTIMERA

Utvrđivanje sukladnosti (homologacijska provjera)

Potrebno je obratiti se Državnom zavodu za mjeriteljstvo zahtjevom za alternativni postupak utvrđivanja sukladnosti vozila (postupak homologacije) koji je potrebno obaviti prije postupka tehničkog pregleda i registracije. Da bi se pristupilo ovom pregledu vozilo treba biti u tehnički ispravnom stanju (restaurirano). Zahtjev treba poslati poštom ili mailom na Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM), Služba za homologaciju vozila, Capraška 6, Zagreb. Osim ispunjenog obrasca (Prilog 1), potrebno je poslati prometnu dozvolu i jednu sliku vozila (sve se može poslati i elektroničkom poštom) na pisarnica@dzm.hr.

Homologacijski pregled se može obaviti u jednoj od stanica za tehnički pregled koje su ovlaštene za taj postupak a popis stanica se može naći na www.dzm.hr ili www.cvh.hr ili www.hak.hr. Naknada za postupak za motocikle iznosi 412,50 kn, za putnička i laka teretna vozila 625,00 kn a za kamione 1250,00 kn.

U slučaju da vozilo nije spremno za homologaciju/registraciju jer ga je potrebno restaurirati (poštom) dobiveni dopis DZM-a o upućivanju na utvrđivanje sukladnosti treba sačuvati do provođenja tog postupka.

Obveza plaćanja posebnog poreza na motorna vozila (trošarina)

Vezano za obvezu podnošenja porezne prijave radi obračuna i plaćanja posebno poreza na motorno vozilo postoje dvije mogućnosti.

(1) U slučaju da je za vozilo ishođena identifikacijska isprava HROS-a, što podrazumijeva da je vozilo tehnički ispravno, vozilom se može odmah pristupiti homologaciji i nakon toga tehničkom pregledu i registraciji, bez potrebe podnošenja i plaćanja posebnog poreza.

(2) U slučaju da vozilo nije tehnički ispravno (potrebna je restauracija), u područnom carinskom uredu potrebno je, temeljem obveze prijave i plaćanja posebnog poreza platiti paušalni iznos od 2000,00 kn koji se može dobiti natrag ako se ishodi identifikacijska isprava HROS-a za starodobno vozilo. Rok za povrat  iznosi 3 godine. U Prilogu 2. se nalazi službena uputa Carinske uprave koji definira ovo postupanje oko reguliranja posebnog poreza na motorna vozila (trošarina).

Carinska davanja: Za vozila koja se uvoze iz trećih zemalja (izvan EU) potrebno je prije reguliranja trošarine platiti carinu u pripadajućoj carinskoj ispostavi. Za reguliranje ove obaveze potrebno je imati prometnu dozvolu, dokumente o vlasništvu vozila (ugovor/račun) i potvrdu DZM-a o homologaciji i dopis DZM-a o upućivanju na postupak utvrđivanja sukladnosti

Izdavanje identifikacijske isprave HROS-a za oldtimer vozilo

Kad se vozilo dovede u tehnički ispravno stanje vlasnik se može obratiti HROS-u za pokretanje postupka vrednovanja te će biti upućen na jednog od licenciranih povjerenika (vidjeti popis povjerenika) koji se nalaze na tom području i s njim će dogovoriti pregled svog oldtimera i ostalo postupanje. Na taj pregled potrebno je donijeti svu dokumentaciju o vozilo kojom vlasnik raspolaže i koja može pomoći povjereniku da u ispravu unese što točnije tehničke i ostale podatke o povijesti predmetnog vozila. Postupak vrednovanja se provodi prema Postupniku o vrednovanju vozila a započinje ispunjavanjem Prijave za razvrstavanje u kategoriju oldtimera i njenim slanje izabranom povjereniku a završava izdavanjem identifikacijske HROS isprave.

Izdana  HROS-a omogućuje vlasniku oldtimera da:

  1. dobije posebne registarske pločice (tzv. PV-pločice),
  2. svoje vozilo povoljnije registrira (značajno manje obavezno osiguranje i cestarina) i da u slučaju eventualnog oštećenja (suda/krađa) posjedovanjem HROS isprave dokaže status/vrijednost svog starodobnog vozila.
Dobivanje registarskih PV-pločica

PV pločice se naručuju u jednoj od stanici za tehnički pregled po cijeni od 286,00 kn uz rok isporuke oko 10 dana.

Oznaka (bro)j registarskih pločica za oldtimere (starodobna vozila) sastoji se od slovne oznake PV i tri ili četiri numeričke oznake. Više detalja o pločicama možete naći u Pravilniku o registraciji i označavanju vozila vozila (NN 151/2008-45/2016).

    Vozač

    Vozilo